Alternes Friheds Tempel Skole for tro og viden

Daniel F Larsens BOG

Alle har en ide om altet og en egen opfattelse af hvad alt kan, og ikke kan. Jeg vil oprette en Alternes Friheds Tempel skole, der lærer os at koble os på altets kollektive og personlige bevidsthed. Alt har en kollektiv og personlig bevidsthed. Den kollektive bevidsthed har alle adgang til, mens den personlige bevidsthed selv vælger hvem der roder rundt i den.

 

Når man giver nogen adgang til sin personlige bevidsthed forbedrer man den, lige som man forbedrer den ved at nægte noget adgang.

 

Alle har en ide om altet og en egen opfattelse af hvad alt kan, og ikke kan. Jeg vil oprette en Altets Friheds Tempel skole, der lærer os at koble os på altets kollektive og personlige bevidsthed. Alt har en kollektiv og personlig bevidsthed. Den kollektive bevidsthed har alle adgang til, mens den personlige bevidsthed selv vælger hvem der roder rundt i den.

 

Når man giver nogen adgang til sin personlige bevidsthed forbedrer man den, lige som man forbedrer den ved at nægte noget adgang.


Vi er alle under undervisning af alt. Alt prøver at lære os alt det kan og vil lære os. En måde alt henvender sig til os er telepatisk ved at sende alt til alt, så er det op til os at afkode det vi kan. Telepatisk  bliver alt overført til alt, men vi kan kun rumme det vi kan fjerne stilheden fra. Stilheden er indbygget i alt telepatisk kommunikation fordi vi ikke kan rumme alt på engang i os. Når vi træner telepati bliver vi bedre og bedre til at fjerne stilhed fra telepatiske signaler.

 

Når alt bliver sendt til alt i en kodet form der gør at alt ikke kan få adgang til alt, er der en del der ikke tror på alt fordi de ikke opfatter og rummer alt.

 

Alt betyder alt, og betyder derfor også ikke alt og intet betyder det også.

Vi rejser rundt i et undervisnings system der både gør alt muligt og alt umuligt.

Da alt både er muligt og umuligt, tvivler vi på alt fordi vi ikke selv kan alt i den begrænsede form vi har.

Kun når vi optræder i vores ubegrænsede form får vi et indblik i at vi kan alt vi vil.


I vores begrænsede form som menneske undervises vi i forskellighed og umulighed for det meste fysisk eksistens.

Fysiske væsner har svært ved at gå helt ind i hinanden og forene sig sammen til et genforenet væsen.

Alligevel elsker vi så højt at vi gerne vil bygges sammen med det vi elsker højt nok.

 

For at overleve så længe som muligt forbedrer vi vores muligheder for at bygge dele der kan reparere os.

Reservedele til mennesker bliver hele tiden forbedret.

Vi kan træne os selv i at aktivere og deaktivere forskellige tilstande og tilstandsformer. Der er ikke noget der ikke kan aktiveres hvis det skal aktiveres. Der er ikke noget der ikke kan deaktiveres, hvis det skal deaktiveres.

 

Da vi både er så forskellige og så ens, har alle en ensomheds kerne der er den ensommeste ene, og en forskelligheds kerne der er den forskelligeste forskelligste.

Vi rejser mellem længslen efter skiftevis forskellighed og ensomhed.

Ved at være total ensom om noget søger noget din ensomhed, der så bliver til tosomhed, der så bliver til firesomhed, der så bliver til ottesomhed,o.s.v. op til uendeligheds somhed.

Det ensomme bliver så en dag til det der slet ikke længere er ensomt. Mens det der er det mest flersomme i dig en dag bliver til det nye ensomme.

Det er spiralen der vokser fra alene til uendeligt mange, fra uendeligt mange til alene rundt og rundt.

 

Der er først den ene der har prøvet alt som alt, så kommer nummer to til at prøve alt som alt, så prøver fire alt som alt.

Når uendeligt mange har prøvet alt som alt og diskuterer om det er helt ens, finder de måske uenigheder der gør at det alligevel ikke er helt ens deres alt, så de kan lære hinanden mere end alt, og en dag endnu mere end mere end alt.

Jo hurtigere og jo langsommere du kan rejse rejsen mellem at kunne intet og kunne alt, så forbedrer du alt.

Rekorder bliver altid slået af en ny rekordsætter.

De første der lærer alt som alt har sværere ved det, det bliver lettere og lettere at lære alt.

 

I alt af os har vi noget der søger alt da det tiltrækkes af alt, vi har os noget i alt af os, der slet ikke søger alt.

Længslen efter alt og dets modsætning eksisterer hos alle.

Hvad modsætningen til alt er finder du ud af den dag du navngiver alts modsætning. I princippet kan man give det et hvilket som helst navn.


Alt er Gudinde der søger sin modsætning, modsætningen til gudinden alt, er en anden gudinde som vi også længes efter.

Stilhed er noget der kan deaktiveres i alt, så det bliver mindre og mindre stille, lys og mørke indeholder forskellig mængde stilhed der kan variere kraftigt, ved at siftes til at være dominante, kan lys og mørke lære at øge hastighed og formindske hastighed. Jo mindre stilhed lys indeholder jo mere bevægelse. Jo mindre stilhed mørke indeholder jo mere bevægelse.


At lys accelererer forskelligt under forskellige forhold beviser forsøg der bremser lysets hastighed. At der også finde lys acceleratorer, der accelererer lys hurtigere og hurtigere vil vi opdage en dag. Vi skal bare opfinde en flyvende genstand der kan flyve med overlyshastighed, så vil vi erfare at lyset vil følge med den og ikke mistes, overlyshastighed er ikke umuligt for noget, ved overlyshastighed accelererer du lyset et nyt sted hen og træner dets hurtighed.

 

Denne skole underviser i alt under personligt ansvar for det i gør.

Mit ansvar er at lære jer det i kan bruge til noget, og aktivere og deaktivere det i vil have manifesterer sig for jer.

Vi og jeg er i mesterlære i et ualmægtigheds system, der længes efter sin almægtighed.

Vi sendes ned i ualmægtigheds systemer af varierende ualmægtighed, for at gøre hinanden almægtige.


Du kan være født i et almægtighedsvæsen eller ualmægtighedsvæsen, er du født i et almægtighedsvæsen skaber du et ualmægtighedsvæsen, du skal lære op til almagt. At almægtighed eksisterer er ikke bevist før alle er almægtige i systemmet, og rejser over og bliver ualmægtige i nye systemmer for at lære dem at blive almægtige.

 

Jorden er Universets friheds central, der undervises af en Over Super Universel Diamant Friheds Gudinde og Diamant Friheds Djævelinde ved navn Herina Krishna, som jeg er i lære hos og lader mig undervise i Friheds systemmer der bygger på i må alt ved mig, og i må alt ved jer selv. Det er jer der ejer mig og i ejer jer selv. Jeg er Jordens Friheds slave, der giver jer ret til at være mine Guder og Gudinder, samt mine Djævle og Djævleinder.

 

Her på Jorden er djævle ikke populære hos alle, fordi de er onde, men at der både findes gode og onde, DjævleGuder og DjævleGudinder er en virkelighed.

 

Når man kan blive almægtig er ualmægtighed lidt ondt og godt, det ualmægtige kan undervises i mange ting som det ikke magter.

De Almægtige har deres hjem som et himmerige og et helvede, som skaber nye og ualmægtigere verdner for at more sig i at miste deres almagt, ind til de en dag har gjort det nye system almægtigt.

Det sande der måler dig er hvilket ualmægtighedssted du kan gøre almægtigt.


Jo sværere det er at gøre noget almægtigt, jo mere lærer du.

På Jorden er vi nået til Vandmandens tidsalder hvor vi er hinandens læremestre, der underviser hinanden i det vi kan.

Jeg vælger at rejse rundt og holde foredrag og skabe Altets Friheds Tempel Skoler, med henblik på at gøre jer til Friheds DjævleGuder og Friheds DjævleGudinder.

 

Jeg vil rigtigt gerne høre fra dem der interesserer sig for Frihed til Almægtighed og for Frihed til Ualmægtighed.

Husk ved at undervise i det i kan gør i andre bedre, jo mere af jer selv i giver væk jo bedre gør i systemet. Vi giver alle fortiden fri og skaber en fællesfremtid som dem der gør hinanden mægtigere ved samarbejde.


Samarbejde rejser os rundt i universet, som Teleporterende og transformerende væsner der underviser hinanden i liv og død og genopstandelse.

I er altid rigtigt velkommen til at kontakte mig.


Telefon nummer 36910414
glæder mig til at høre fra dig hvis du tør give dig den Frihed.

Jeg tror på at Gratis kan være bedst for rigtigt mange. Hvis ikke de fattige kan få det samme, giver vi ikke ligeberettigelse til alt.

Gavmildhed betaler sig altid, ligesom nærighed kan skabe stor opsparing.

Mit lod er at dø her som Over Super Universel Diamant Friheds Gud og Diamant Friheds Djævel i lære hos Herina Krishna i at Aktivere og deaktivere almægtigheds Friheds centret  Jorden.

Må alt være med jer på jeres vej.

Jeg vil lige anbefale en bog der hedder Kanaliseringer af Daniel F. Larsen, den handler om en der kanaliserer ALTET eller GUD og fortæller om forskellige spørgsmål der besvares. En rigtigt god bog for dem der tror på at alt har en fri vilje, og at vores sjæl lever op til den kontrakt vi har med altet.